Hadis-i Şerif Nedir?

Hadis-i Şerif, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav) ‘in sözlü ifadelerinin tümünü kapsayan bir tanımdır.
Hadis-i Şerifler, ortaya çıkmış en hayırlı ümmet için hazine değerindedir. Kur’an-ı Kerim’in en iyi tefsirini yapan ve ona göre yorumlayan peygamber, ümmetine tavsiyelerde ve öğütlerde bulunmuştur. Hatta bazı sözleri ayet hükmündedir. (Hadis-i Kudsiler gibi)
Hadis-i Şerifler sünnetlerin sözlü ifadeleridir, sünnet çeşitlerini kısaca izah etmek gerekirse;
1- Kavli sünnet; Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözleridir.
2- Fiili sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v)’in yaptığı iş ve hareketlerdir.
3- Takriri sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in işaret ettiği veya sükut ettiği işlerdir.
İslam’ın temelini & kaynağını sırasıyla şu 4 şey oluşturur:
1- Kur’an-ı Kerim
2- Sünnet
3- İcma
4- Kıyas
Görüldüğü gibi Sünnet, Allah’ın kelamından sonra islamiyette en temel kaynak olarak kabul edilir.
Sünnet olan söz, fiil ve takrirlerin kesinlikle vahiyle bağlantısı vardır.