Gülün Sanatkarina Hamd Olsun

Gülün Sanatkarına kusursuz, Hiç bir şey ağır gelmez Allah kudretlidir
Binlerce defa sübhanallah söyle ki;